Bericht op intranet Defensie: 'Defensie nog niet inclusief en divers genoeg'

Geplaatst door Bert Brussen op

Goedemorgen Roderick en Bert,

Vanmorgen ontdekte ik op intranet bijgevoegd nieuwsbericht. Na het afschaffen van zwarte piet is dit het zoveelste woke teken vanuit Defensie. Ik hoor graag in de podcast hoe jullie hierover denken!


Aan de slag voor meer diverse Defensietop

Diversiteit maakt de krijgsmacht sterker en het operationeel optreden in het bijzonder. Defensie streeft daarom naar meer diversiteit, ook in de top. Voor dit laatste aspect is een rol weggelegd voor het Management Development-comité. Dit comité, onder voorzitterschap van secretaris- generaal Gea van Craaikamp, bespreekt alle topbenoemingen en het daarbij behorende beleid. Het bestaat uit de Bestuursraad en de commandanten van de Defensieonderdelen. De HDP adviseert het comité. Het heeft mogelijke maatregelen besproken tijdens de 1e themasessie Diversiteit en Inclusiviteit (D&I).

Meer bewustzijn op het gebied van D&I zorgt voor eerlijke kansen op ontwikkeling en doorstroom voor alle Defensiemedewerkers, ongeacht culturele achtergrond, geslacht en geaardheid. Tijdens de brainstormsessie was er snel overeenstemming dat succesvolle ontwikkeling van diversiteit zichtbare verandering en gedurfd leiderschap vraagt. Daarbij zijn transparantie en de bereidheid om te innoveren, een ‘force for good’. Dat geldt ook voor luisteren en open te staan voor ideeën van anderen. Zichtbaarheid van talenten en een transparant MD-proces spelen ook een belangrijke rol. Een ander belangrijkgespreksonderwerp was bijvoorbeeld het instellen van een streefcijfer.

Op uitnodiging van het MD-Comité waren D&I-specialisten vanuit Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Hoofd Directie Personeel en vertegenwoordigers van het CMC en de Defensienetwerken bij de themasessie aanwezig. De Defensienetwerken zijn Jong Defensie, Multicultureel Netwerk Defensie, Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht en Vrouw en Defensie. Zij hoorden onder meer de opvattingen van professor Dr. Evangelia Demerouti. Zij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en Chief Diversity Officer aan de Technische Universiteit Eindhoven. Demerouti bedacht het Irene Curie Fellowship programma. Vacatures voor de vaste wetenschappelijke staf worden in het 1e half jaar van werving alleen opengesteld voor vrouwen.

De SG benadrukte nogmaals dat verbetering van Diversiteit & Inclusiviteit een lijnverantwoordelijkheid is, waarbij ook de departementsleiding blijvend en zichtbaar betrokken is, in het MD-Comité en in andere rollen. De komende tijd zal onder andere worden gewerkt aan het bias-proof maken van het leiderschapsprofiel Defensie. Daarbij zijn de Defensienetwerken uitgedaagd om in hun ogen ‘hinderende’ regelgeving te identificeren, die een verhoogde diversiteit en inclusiviteit in de weg staan. Bovendien wordt onderzocht hoe een realistisch streefcijfer Defensie kan helpen haar D&I-positie te verbeteren.

Defensie wil een goede, aantrekkelijke werkgever zijn en een inclusieve organisatie met voldoende diversiteit. Op dit moment is het aantal mensen dat bij defensie werkt met een diverse achtergrond nog niet voldoende. De gehele organisatie zal zich moeten inspannen om die verhouding te verbeteren, ook in de top. De defensietop maakt er zich sterk voor om met aandacht en gerichte maatregelen de juiste mensen aan te trekken en behouden en ze uitdagend werk, carrièreperspectief en een veilige werkomgeving te bieden, zodat we ze kunnen inzetten waar hun unieke kwaliteiten de meeste meerwaarde hebben.


Deel dit bericht← Ouder bericht Nieuwer bericht →


Laat een reactie achter